อัพเดต
ข่าวเด่น
ยินดีต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ
             ผู้บริหาร/พนักงาน เตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศโมซัมบิก                                                               คณะรัฐมนตรีและคณะฯ เดินดูไลน์การผลิต                          นายยกรัฐมนตรีฯ และ คณะฯ ให้ความสนใจ รถซิ่ง 3-6 ของทางบริษัทฯ                                         ท่านรัฐมตรีและคณะฯ ถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทฯ                       มอบของที่ระลึกให้ท่านรัฐมนตรีประเทศโมซัมบิก
ข่าว และประชาสัมพันธ์ทั้้งหมด
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ดาวบิน) ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย 500 ชิ้น ให้กับ อบต.ลำไทร "โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งทีมงานไปช่วยประกอบอาหารเพื่อส่งให้แก่ รพ.สงฆ์ โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมจัดทำอาหารกล่อง และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์,รพ.เลิศสิน,รพ.ตากสิน) โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
มาตราการป้องกันโรคระบาด "COVID-19" ของ บริษัท เอส ที ไอ ฯ
ดอกคูณ ออกดอกสีเหลืองทอง ที่ "ดาวบิน" เริ่มปลูกรุ่นแรก โดย ผู้อำนวยการ รุ่นที่ 2 ช่วยกันดูแล เพื่อให้รุ่นต่อๆ ไป ได้เห็นแบบนี้ต่อไป
บริษัท เอส.ที.ไอฯ ได้ร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562