อัพเดต
ข่าวเด่น
ยินดีต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ
             ผู้บริหาร/พนักงาน เตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศโมซัมบิก                                                               คณะรัฐมนตรีและคณะฯ เดินดูไลน์การผลิต                          นายยกรัฐมนตรีฯ และ คณะฯ ให้ความสนใจ รถซิ่ง 3-6 ของทางบริษัทฯ                                         ท่านรัฐมตรีและคณะฯ ถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทฯ                       มอบของที่ระลึกให้ท่านรัฐมนตรีประเทศโมซัมบิก
ข่าว และประชาสัมพันธ์ทั้้งหมด
ต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจ 3 ประเทศ (กลุ่มประเทศแอฟริกา) วันที่ 16 สค. 62 (จำนวน 9 ท่าน)
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาทูตทวีปแอฟริกา 14 ประเทศ (จำนวน 25 คน)
บริษัท เอส.ที.ไอฯ ได้นำสินค้าไปแสดงในงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา(สานสัมพันธ์การค้าไทย-เมียนมา) อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562
ต้อนรับคณะลูกค้าสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และ คณาจารย์ ม.เกษตร กำแพงแสน (วันที่ 5 กรกฏาคม 2562)
ดาวบิน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์)
ดาวบิน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าชายเลนฯ จ.สมุทรสงคราม (โครงการ CSR)