อัพเดต
ข่าวเด่น
ยินดีต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ
             ผู้บริหาร/พนักงาน เตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศโมซัมบิก                                                               คณะรัฐมนตรีและคณะฯ เดินดูไลน์การผลิต                          นายยกรัฐมนตรีฯ และ คณะฯ ให้ความสนใจ รถซิ่ง 3-6 ของทางบริษัทฯ                                         ท่านรัฐมตรีและคณะฯ ถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทฯ                       มอบของที่ระลึกให้ท่านรัฐมนตรีประเทศโมซัมบิก
ข่าว และประชาสัมพันธ์ทั้้งหมด
บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับท่านฑูลยูกานด้า ประจำประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมโรงงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 17/มิย./65
บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูแล ใส่ใจ สุขภาพพนักงาน ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565
บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล(ดาวบิน) ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.00 น. บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ดาวบิน) ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย และ คณะ ประกอบด้วย 1.H.E. mr.Oma Djebah,Ambassador 2.Mr.Mohammed idris Haidara,Minister3.Mrs.Sonari Martha Uriah, First Sacretary4.Mr.David Udoka,Photographerโดยมีผู้บริหาร/ผู้จัดการ/และพนักงานให้การต้อนรับ
บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล(ดาวบิน) ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยโควิด ที่ โรงพยาบาลวังน้อย "เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน"