อัพเดต
ข่าวเด่น
ยินดีต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ
             ผู้บริหาร/พนักงาน เตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศโมซัมบิก                                                               คณะรัฐมนตรีและคณะฯ เดินดูไลน์การผลิต                          นายยกรัฐมนตรีฯ และ คณะฯ ให้ความสนใจ รถซิ่ง 3-6 ของทางบริษัทฯ                                         ท่านรัฐมตรีและคณะฯ ถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทฯ                       มอบของที่ระลึกให้ท่านรัฐมนตรีประเทศโมซัมบิก
ข่าว และประชาสัมพันธ์ทั้้งหมด
ดาวบิน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์)
ดาวบิน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าชายเลนฯ จ.สมุทรสงคราม (โครงการ CSR)
ดาวบิน ร่วมออกบูธงานเกษตรภาคอีสาน (นวัตรกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอส.ที.ไอ ฯ ได้ไปร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าเกษตรภาคอีสาน ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท เอส ที ไอ.(ดาวบิน) ส่งมอบเครื่องสับย่อย รุ่น FWC2+มอเตอร์ จำนวน 180 เครื่อง (สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด กาฬสินธุ์)
ดาวบินตอนรับลูกค้าจากสาธารณรัฐเบนิน
บริษัท เอส.ที.ไอ ต้อนรับคณะลูกค้าจากสาธารณรัฐเบนิน จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการผลิตของโรงงานในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวบินตอนรับลูกค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
บริษัท เอส.ที.ไอฯ ตอนรับลูกค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562