เกี่ยวกับองค์กร

.ประวัติความเป็นมา


          ภายใต้เครื่องหมายการค้า"ดาวบิน" และ "คาโต้" พวกเราได้มีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร  ก่อสร้าง  และอุตสาหกรรม  ตั้งแต่ปี 2502 โดยมีนโยบายด้านคุณภาพและการบริการที่เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
         จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากกว่า  50 ปี      บวกกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความต้องการของเกษตรกร  และความเป็นไปได้ของตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำการปลูกข้าวเป็นหลัก จึงทำให้บริษัทเน้นที่จะผลิตและปรับปรุงสมรรถนะของรถไถนาเดินตาม  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพพื้นที่ต่างๆ และในรุ่นนี้ ยังได้มีการออกแบบเพิ่มเติมคือ    รุ่นแฮนด์ยาว เบาแรงช่วงเวลาเลี้ยวและรุ่นถอดดุมล้อได้ เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนอะไหล่  ดูแลรักษา เมื่อใช้งานในระยะยาว
         บริษัท เอส ที ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีเครื่องจักร เครื่องมือที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ซีเอ็นซี เครื่องฉีดอะลูมิเนียม เตาไฟฟ้าหลอมโลหะ เครื่องทดสอบกำลังเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ต่าง ๆ ชิ้นงานฉีดอะลูมิเนียม   หล่อโลหะทุกชนิด   และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปปตามความต้องการของลูกค้า
         ทางบริษัทได้มุ่งพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับจากสากลจนได้รับการรับรองต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น สินค้ามาตรฐานไทยทำ มาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก(ไทยแลนด์แบรนด์) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) และระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001:2015) จากรางวัลทั้งหมดทั้งหลายที่ได้   ทำให้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดาวบินและคาโต้   เป็นที่ยอมรับทางด้านคุณภาพจากลูกค้าทั่วโลก  และเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปเพื่อเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศในภูมิภาพอาเซียน