ปั๊มนํ้า ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ ดาวบิน รุ่น Powerry Pump 20,30,40,60
รายละเอียดสินค้า
ปั๊มนํ้าเพาเวอรี่ ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพจากหน่วยงาน และได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) และผ่านการทดสอบจากกรมชลประทาน เน้นใช้งานสะดวกไม่ต้องล่อนํ้า ใช้อัดแรงดันนํ้า ตัวปั๊มทรงสี่เหลี่ยม เสื้อหนาทนแรงอันสูง ใบพัดถ่วงสมดุลทั้งใบ ใช้รอบจัดได้
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS
specPumpPP