ลูกขลุบ
รายละเอียดสินค้า
ตีดินให้แตกออก จะละเอียดกว่าและเร็วกว่าคราด(เหมาะสำหรับนาน้ำ)
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS