ปั๊มนํ้าหอยโข่ง รุ่น B ขนาด 3"-4"
รายละเอียดสินค้า
ตัวปั๊มใหญ่ ทรงรีดนํ้า และใบพัดขนาดใหญ่ ใบพัดออกแบบให้เหมาะกับเสื้อปั๊มพอดี ดูดนํ้าลึกและส่งนํ้าปริมาณมาก แรงดูด


Pump Bส่งดีกว่าปั๊มประเภทเดียวกัน
ดูภาพขยาย