เครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ ระบบดึงวัสดุที่จะย่อยเข้าไปได้เอง
รายละเอียดสินค้า
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS
เครื่องสับย่อยพืช เอนกประสงค์ ดาวบิน รุ่น FWC218
เหมาะสำหรับการย่อยพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ เมื่อสับแล้วสามารถให้สัตว์กินได้เลย
หรือ บรรจุถุงเพื่อกินอีกครั้งภายหลัง หรือเพื่อจำหน่าย
ใช้บดหรือสับเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ ได้แก่
หญ้า,ฟาง, ไม้กระถิน, ทางปาลม์, ทางสละ, ต้นกล้วย,ผักสด,
สับปะรส, มันสำปะหลัง, อ้อย, ผักตบชวา,หญ้าเนเปียร์,
หญ้าขน, กาบมะพร้าวและวัตถุดิบอาหารสัตว์
โครงสร้างแข็งแรง ทำด้วยเหล็กอย่างดี
มีล้อ 4 ล้อสำหรับเคลื่อนย้าย