อัพเดต
ยินดีต้อนรับ นายจูแซ กงดูกัว อังตูนียู ปาแชกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐโมซัมบิกและคณะ
             S__42115103
ผู้บริหาร/พนักงาน เตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากประเทศโมซัมบิก

           S__42115100
      
     
            S__42115099
 

           S__42115095

              คณะรัฐมนตรีและคณะฯ เดินดูไลน์การผลิต

           S__42115097

           S__42115102
    นายยกรัฐมนตรีฯ และ คณะฯ ให้ความสนใจ รถซิ่ง 3-6 ของทางบริษัทฯ

        S__42115094
    
               S__42115096
             ท่านรัฐมตรีและคณะฯ ถ่ายรูปกับผู้บริหารของบริษัทฯ


          S__42115101
             มอบของที่ระลึกให้ท่านรัฐมนตรีประเทศโมซัมบิก