อัพเดต
ยินดีต้อนรับ เอกอัคราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย Mr.Patrick Wamoto


ท่านเอกอัคราชทูตได้ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ได้ขึ้นทดลองขับ

เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจสอบการใช้งาน ของรถไถนาเดินตาม