เครื่องสูบนํ้าแรงดันสูง สำหรับดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้อ คาโต้ รุ่น KPS & KPD 203/301
รายละเอียดสินค้า
นํ้าหนักเบา, ใช้งานง่าย

ลักษณะการใช้งาน

-งานด้านเกษตรกรรม
-ส่งนํ้าขึ้นเก็บแท้งค์นํ้า
-ใช้งานดับเพลิง
-ฉีดพ่นนํ้า
-ส่งนํ้าขึ้นที่สูง
-ฉีดล้างทำความสะอาด
-ทำสปริงเกอร์สวนเกษตร

คุณลักษณะเฉพาะ

-ทางออกแบบ 3 ทาง
-นํํ้าหนักเบา
-ปั๊มเป็นอลูมิเนียมพ่นเคลือบด้วยสีฝุ่นพิเศษ
-ใบพัดถ่วงสมดุลช่วยยืดอายุเครื่องยนต์
-ใบพัดออกแบบเพื่อใช้งานส่งนํ้าขึ้นที่สูง และสร้างแรงดัน
-ตัวปั๊มช่วยให้ดูดนํ้าขึ้นได้เร็ว
-บำรุงรักษาง่าย
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS