อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล(ดาวบิน) ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยโควิด ที่ โรงพยาบาลวังน้อย "เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน"
S__48750617

S__48750619

S__48750621

S__48750622