อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับท่านฑูลยูกานด้า ประจำประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมโรงงาน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 17/มิย./65
S__12722278S__12722280S__12722281S__12722282S__12722283S__12722284S__12722285S__12722286S__12722287