รถพรวนดินเดินตาม รุ่น เจวาย 3-4 อาร์วี1
รายละเอียดสินค้า
หมาะกับงานนา ไร่ สวน

1. เหมาะสำหรับตีดินในนาแห้งและนาน้ำ
2. เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการดินร่วนซุย ได้แก่ มันฝรั่ง หอม กระเทียม และพืชผักต่าง ๆ
3. เหมาะสำหรับพรวนดินเดินไกลกลบวัชพืช ได้แก่ พรวนดินในไร่อ้อย มันสำปะหลัง และสวนผลไม้ต่าง ๆ
4. ด้านมือจับมีทั้งแบบสั้นและยาว ทำให้สามารถใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
5. จอบหมุมขนาดหน้ากว้าง 60,80,100 เซนติเมตร ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว
6. ใบมีดกว้างขนาด 6 เซนติเมตร มีการจัดวางแบบเกลียว ทำให้กระจายแรงตีดินได้ดี จึงตีดินได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
7. การออกแบบชุดส่งกำลังของจอบหมุนที่สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ ทำให้จอบหมุนมีรอบการทำงานที่สูง สามารถตีดินได้สึกสูงสุด 18 เซนติเมตร โดยขนาดของดินที่ตีได้มีความละเอียดประมาณ 2-3 เซนติเมตร
8. สามารถเปลี่ยนล้อได้ง่าย ด้วยการออกแบบขาตั้งหน้า และการใช้ล้อค้ำยันที่ขอบหมุน ทำให้สามารถยกตัวรถให้สูงขึ้นจากพื้นและสามารถเปลี่ยนล้อได้โดยง่าย
9. ระบบเกียร์รถไถและจอบหมุนแยกกัน ทำให้สามารถตีจอบหมุนได้แม้ไม่ได้เคลื่อนที่รถ ซึ่งเหมาะกับการตีพื้นดินที่เป็นเนินให้เรียบ
10. ฝาปิดท้ายจอบหมุนถูกออกแบบให้เป็นคราดในตัว ซึ่งสามารถยกระดับสูงต่ำได้
11. เปลี่ยนใช้ได้ทั้งล้อเหล็กและล้อยางขนาดใหม่
12. ออกแบบชุดฐานวางเครื่องยนต์ให้สูง เพื่อง่ายต่อการข้ามคันดิน
ดูภาพขยาย
VDO / PHOTOS
SPECIFICATION / PART LIST
DOWNLOAD BROCHURE
VDO | PHOTOS