เกี่ยวกับองค์กร
ผู้บริหาร

แสง     จันทรแสงเจริญ        ประธานบริษัท
ณัฐวีร์   จันทรแสงเจริญ        กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป
สังคม   เจติยานันท์             ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาโรงงาน
สุรชัย   จันทรแสงเจริญ        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายสต๊อกสินค้า
ณัฐพล  จันทรแสงเจริญ        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ณัฐฑินี  จันทรแสงเจริญ        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ
กิจทวี   จันทรแสงเจริญ         ผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศ

นโยบาย
     มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ส่งมอบตรงเวลา  บริการฉับไว  เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า


วิสัยทัศน์
     "ภายในปี 2560 S.T.I. จะเป็น 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำของภูมิภาคที่กำลังเติบโตบนเวทีอาเซียน ด้วยธุรกิจเครื่องทุ่นแรงด้านการเกษตรคุณภาพสูง โดยมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งภายในประเทศ.