อัพเดต
โครงสร้างโรงงาน"ดาวบิน" ที่จะไปติดตั้งที่แอฟริกา
S__2138117

S__2138119

S__2138120

S__2138121

S__2138122