อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(ดาวบิน) ร่วมบริจาคเงิน 10,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย 500 ชิ้น ให้กับ อบต.ลำไทร "โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
S__71917587S__71917592