อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมจัดทำอาหารกล่อง และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ (รพ.เจริญกรุงประชารักษ์,รพ.เลิศสิน,รพ.ตากสิน) โควิด-19 "เราไม่ทิ้งกัน"
336040