อัพเดต
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถาทูตทวีปแอฟริกา 14 ประเทศ (จำนวน 25 คน)
S__55484419S__55484420S__55484421S__55484422S__55484423S__55484424S__55484427S__55484426S__55484425