อัพเดต
บริษัท เอส.ที.ไอฯ ได้นำสินค้าไปแสดงในงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา(สานสัมพันธ์การค้าไทย-เมียนมา) อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562
S__54550539S__54550539S__54550541S__54550542S__54550543