อัพเดต
ดาวบิน ร่วมออกบูธงานเกษตรภาคอีสาน (นวัตรกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เอส.ที.ไอ ฯ ได้ไปร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าเกษตรภาคอีสาน ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

S__44662789S__44662788S__44662790S__44662791S__44662792S__44662793S__44662794S__44662795S__44662796S__44662797S__44662798S__44662799S__44662800