อัพเดต
บริษัท เอส ที ไอ.(ดาวบิน) ส่งมอบเครื่องสับย่อย รุ่น FWC2+มอเตอร์ จำนวน 180 เครื่อง (สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด กาฬสินธุ์)
S__44662786S__44662787S__44654683S__44654685S__44654686S__44654687S__44654688S__44654689S__44654690S__44654691S__44654692