อัพเดต
ดาวบินตอนรับลูกค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
บริษัท เอส.ที.ไอฯ ตอนรับลูกค้าจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

S__44630022_1

S__44630023_1

S__44630024_1

S__44654635_1

S__44654636_2

S__44654638_1

S__44654640

S__44654643_2