อัพเดต
บริษัท เอส ที ไอ.(ดาวบิน) ส่งมอบเครื่องสับบดพืช รุ่น FWC218+SV120 จำนวน 72 เครื่อง (สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด สกลนคร)
2268372AE9F57F-922D-4ECF-8722-F865C448BA9255911D6A-9263-46FE-BADF-335B1958FFEEE423A237-BF73-43D6-848E-3A22AA9E06A9F1D331E5-5841-427B-BED5-270F48122BA9S__42491913


2268357F127F68-ACF4-4087-868A-C92C3475260C