อัพเดต
ดาวบิน ร่วมออกบูธงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ปีะจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 ธค 61 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
S__42115104     S__42115105


                               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะฯ เดินชมบูธดาวบิน
                                                                                                                                                                                                                                                             
S__42115106     S__42115110

                                            ลูกค้าให้ความสนใจสินค้าเป็นจำนวนมาก


S__42115109    S__42115112  S__42115108
                      
                                                  ลูกค้าซื้อสินค้าภายในงาน