อัพเดต
งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2017@ลำตะคอง วันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา