อัพเดต
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็ก ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงมอบเงินในการร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ซึ่งตั้งอยู่ในเขต พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา