การใช้งานและดูแลรักษา
การดูแลรักษา รถไถนาเดินตามเบื้องต้น

การดูแลรถไถนา เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อใช้งานเป็นเวลานานก็ย่อมประสบปัญหาต่างๆ เช่น สายพานขาด เครื่องร้อนจัด หรือ เบรคไม่อยู่ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข้ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

1.หลังจากใช้งานไป 50 ชั่วโมงแรกควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

2.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 500 ชั่วโมงของการใช้งาน

3.หยอดน้ำมันสายคลัชและสายบีบเลี้ยว

4.ปรับตั้งระยะสายพาน

5.ปรับตั้งระยะห่างคลัชที่ 15-20 มม.

6.ปรับระยะห่างสายบีบเลี้ยว 1-2 มม.

7.ปรับตั้งระยะห่างเบรค 3-5 มม.