การใช้งานและดูแลรักษา
การดูแลรักษา รถไถนาเดินตามเบื้องต้น

การดูแลรถไถนาเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานก็ย่อมประสบปัญหาต่างๆ เช่น สายพานขาด เครื่องร้อนจัด หรือ เบรคไม่อยู่ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไข้ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
1.หลังจากใช้งานไป 50 ชั่วโมงแรกควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
2.เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 500 ชั่วโมงของการใช้งาน
3.หยอดน้ำมันสายครัชและสายบีบเลี้ยว
4.ปรับตั้งระยะสายพาน
5.ปรับตั้งระยะห่างครัชที่ 15-20 มิล
6.ปรับระยะห่างสายบีบเลี้ยว 1-2 มิล
7.ปรับตั้งเบรค