การใช้งานและดูแลรักษา
การเก็บรักษารถไถนาเดินตามหลังเสร็จงาน
     การเก็บรักษารถไถนาเดินตาม (กรณีที่ใช้งานเป็นประจำ)

     นับว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กับรถไถนาและป้องกันการเกิดสนิมอีกด้วย
     1. การล้างโคลน เศษดิน ที่ติดตามรถให้สะอาดหลังใช้งานเสร็จในทันที
โดยเฉพาะซีลเพลาล้อและกลไกของคลัทซ์ บีบเลี้ยว ห้องเกียร์ แล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง


     2. หยอดนํ้ามันหล่อลื่นตามส่วนที่มีการเสียดสี หรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา

     3. หยอดนํ้ามันหรือทาจาระบีที่เกลียวมือหมุนปรับผาน เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการปรับผานครั้งต่อไป

     การเก็บรักษารถไถนาเดินตาม (กรณีที่จะจอดเก็บเป็นระยะเวลานาน)

     1. ทำเช่นเดียวกับการเก็บรักษาแบบใช้งานเป็นประจำที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

     2. ซ่อมสีบริเวณที่สีถลอก

     3. เก็บรถไว้ในสถานที่ที่แห้ง หรือปราศจากฝุ่นละออง และคลุมด้วยผ้า

     4. คันคลัทซ์จะต้องอยู่ในตำแหน่งเข้า (ถ้าทิ้งไว้ในตำแหน่งเบรคหรือปลด
จะทำให้เบรคค้างได้)