การใช้งานและดูแลรักษา
การเก็บรักษารถไถนาเดินตามหลังเสร็จงาน
 การเก็บรักษารถนี้ นับว่ามีความจำเป็นมาก เพราะเป็นการยืดอายุการใช้งาน และป้องกันการเกิดสนิมอีกด้วย

1. การล้างโคลน ดิน ที่ติดตามรถให้สะอาดหลังเสร็จงานทันที โดยเฉพาะซีลเพลาล้อและกลไกของคลัทซ์ บีบเลี้ยว ห้องเกียร์ แล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง

2. หยอดนํ้ามันหล่อลื่นตามส่วนที่เสียดสี หรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา่

3. หยอดนํ้ามันหรือทาจาระบีที่เกลียวมือหมุนปรับผาน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการปรับผานครั้งต่อไป

     การเก็บรักษารถไถนาเดินตามเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานให้ทำดังนี้

1. ทำเช่นเดียวกับการเก็บรักษาหลังเสร็จงานที่กล่าวมาแล้ว

2. ซ่อมสีบริเวณที่สีถลอก

3. เก็บรถไว้ในสถานที่ที่แห้ง หรือปราศจากฝุ่นละออง และคลุมด้วยผ้า

4. คันคลัทซ์จะต้องอยู่ในตำแหน่งเข้า (ถ้าทิ้งไว้ในตำแหน่งเบรคหรือปลดจะทำให้เบรคค้างได้)