การใช้งานและดูแลรักษา
การดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะมีหลักในการดูแลอยู่3วิธี
1.การบำรุงรักษาในชีวิตประจำวัน

     -  ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้
     -  ตรวจเช็คการจ่ายน้ำมันของชุดปั๊ม
     -  ตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำ
     -  ตรวจเช็คตามจุดที่เป็นข้อต่อต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพที่ดี
     -  ทำความสะอาดเครื่องยนต์ไม่ให้สกปรก

2.การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน 100 ชั่วโมง
     -  ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน
     -  ทำความสะอาดไส้กรองเชื้่อเพลิง
     -  ตรวจเช็คความแข็งแรงของกระบอกสูบ
     -  ทำความสะอาดเครื่องยนต์
     -  ตรวจเช็คความตึงของสายพาน
     -  ทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย

3.การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน 500 ชั่วโมง
     -  ตรวจเช็คแรงดันการทำงานของเชื้อเพลิง
     -  ตรวจเช็คว่ามีส่วนไหนต้องซ่อมมั้ย
     -  ตรวจเช็คการทำงานของชุดซีลว่ายังดีอยู่มั้ย
     -  ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าทุกๆส่วนของเครื่องยนต์ยังต่อกันแน่น
     -  เปลี่ยนยางใหม่
     -  ตรวจเช็คข้อเหวี่ยงว่ายังอยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่มั้ย
     -  ทำความสะอาดทางผ่านของน้ำมัน
     -  ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ละเอียดว่ามีส่วนไหนที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่