การใช้งานและดูแลรักษา
การดูแลรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
ในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลนั้นจะมีหลักในการดูแลอยู่3วิธี
1.การบำรุงรักษาในชีวิตประจำวัน

-ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู๋ในระดับที่กำหนดไว้
-ตรวจเช็คการสูบของเครื่อง
-ตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำ
-เก็บให้อยู่ในสภาพที่ดี
-ทำความสะอาดเครื่องยนต์ไม่ให้สกปรก

2.การบำรุงรักษาหลังการใช้งาน 100 ชั่วโมง
-ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมัน
-ทำความสะอาดไส้กรองเชื้่อเพลิง
-ตรวจเช็คความแข็งแรงของกระบอกสูบ
-ทำความสะอาดเครื่องยนต์
-ตรวจเช็คความตึงของสาย
-ทำความสะอาดภายในท่อไอเสีย

3.การบำรุงรักษา
-ตรวจเช็คแรงดันการทำงานของเชื้อเพลิง
-ตรวจเช็คว่ามีส่วนไหนต้องซ่อมมั้ย
-ตรวจเช็คการทำงานของชุดซีลว่ายังดีอยู่มั้ย
-ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าทุกๆส่วนของเครื่องยนต์ยังต่อกันแน่น
-เปลี่ยนยางใหม่
-ตรวจเช็คข้อเหวี่ยงว่ายังอยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่มั้ย
-ทำความสะอาดทางผ่านของน้ำมัน
-ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้ละเอียดว่ามีส่วนไหนที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่