การใช้งานและดูแลรักษา
การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเบื้องต้น

เครื่องสูบน้ำที่เป็นตัวรับแรงขับจากเครื่องขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนั้น  มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาไม่น้อยไปกว่าเครื่องยนต์  ซึ่งสายตรวจ  หรือช่างควบคุมเครื่องจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเพราะทุกอย่างมีความสนัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทำงาน

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสูบน้ำมีดังนี้

 1.         ตัวปั๊มน้ำ
 2.         เพลาหรือแกนปั๊มน้ำ
 3.         ลูกปืนปั๊มน้ำ
 4.         ซีลปั๊มน้ำ
 5.         ใบพัดปั๊มน้ำ
 6.         ยอยโซ่หรือยอยยาง

การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำจึงมีขั้นตอนดังนี้ จะทำให้หักหรือแตกได้ 

 1.         อัดจารบีที่เพลาปั๊มน้ำทุก ๆ 50 –60 ชม.
 2.         ตรวจน้ำมันเกียร์ที่ตัวปั๊มบางยี่ห้อถ้ามีอย่าให้ขาดระดับที่กำหนดไว้
 3.         ประเกนคอเพลาถ้าหมดประสิทธิภาพควรเปลี่ยนใหม่  อย่ากวดขันฝากาลันมากเกินไป
 4.       ตรวจดูน๊อต-สกรูที่ตัวปั๊มและที่ใบพัดเสมอ
 5.       อย่าให้ปลายท่อดูดลงไปใกล้กับพื้นทรายมากเกินไปจะทำให้ใบพัดสึกเร็ว
 6.       ตรวจดูยอยโซ่หรือยอยยางไม่ให้หลวมหรือให้ตึงมากเกินไป

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้หากขาดตกบกพร่องไปข้อหนึ่งข้อใดจะทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำสึกหรอเร็วมาก  ซึ่งเป็นการเสียค่าใช้จ่ายโดยการขาดการบำรุงรักษา