การใช้งานและดูแลรักษา
การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเบื้องต้น

เครื่องสูบน้ำที่เป็นตัวรับแรงขับจากเครื่องยนต์นั้น มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาไม่น้อยไปกว่าเครื่องยนต์  ซึ่งเป็นสิ่งที่สายตรวจ หรือช่างควบคุมเครื่อง
จะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอเพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องทำงาน

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องสูบน้ำมีดังนี้

 1.         ตัวปั๊มน้ำ
 2.         เพลาหรือแกนปั๊มน้ำ
 3.         ลูกปืนปั๊มน้ำ
 4.         ซีลปั๊มน้ำ
 5.         ใบพัดปั๊มน้ำ
 6.         ยอย (สายพาน)

การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำจึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.         อัดจาระบีที่เพลาปั๊มน้ำทุก ๆ 50 –60 ชั่วโมงของการใช้งาน
 2.         ตรวจน้ำมันเกียร์ที่ตัวปั๊ม(เฉพาะปั้๊ม พีทีโอ ทุกรุ่น)อย่าให้ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้
 3.         ควรเปลี่ยนปะเก็นคอเพลา เมื่อพบว่ามีการสึกหรอ
 4.         ตรวจดูน๊อต-สกรูที่ตัวปั๊มและที่ใบพัดเสมอ
 5.         อย่าให้ปลายท่อดูดลงไปใกล้กับพื้นทรายมากเกินไป                          เพราะจะทำให้ใบพัดสึกหรอเร็วขึ้น
 6.         ตรวจดูยอย (สายพาน) ไม่ให้หลวมหรือให้ตึงมากเกินไป

สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้หากขาดตกบกพร่องไปข้อหนึ่งข้อใดจะทำให้ชิ้นส่วนของปั๊มน้ำสึกหรออย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีการเสียค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
การขาดการบำรุงรักษา
   
ข้อควรระวัง
 :  ห้ามเดินปั๊มน้ำ หากไม่มีน้ำในตัวปั๊ม เพราะจะทำให้ปั๊มน้ำชำรุดเสียหายได้