อัพเดต
การเลือกใช้งานปั๊มนํ้า
ปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มแรงดันของน้ำไว้ส่งน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์ และ เครื่องยนต์ ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มแรงดันและส่งน้ำออกไป
ชนิดของปั๊ม
1.ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เหมาะสำหรับอาคาร ตึกแถว ทาวเฮาส์
2.ปั๊มน้ำแรงดันคงที่ เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนท์ บ้านเดี่ยว ปั๊มชนิดนี้แรงดันคงที่และน้ำสม่ำเสมอ
3.ปั๊มน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับงานเกษตร สูบน้ำขึ้นที่สูง สปริงเกอร์ ปั๊มชนิดนี้สูบน้ำมากและส่งน้ำแรง
4.ปั๊มน้ำจุ่ม เหมาะสำหรับสูบน้ำออก เช่น น้ำท่วม ปั๊้มชนิดนี้กำลังส่งต่ำแต่สูบน้ำได้ปริมาณมาก

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อปั๊มน้ำ
1.ปริมาณน้ำ
2.จำนวนแรงม้า
3.ขนาดท่อดูด ท่อส่งของปั๊ม
4.ไฟที่ใช้
5.ระยะทางการส่งน้ำ

การเลือกซื้อปั๊ม
1.รู้รายละเอียดการใช้งาน เช่น ถ้าจะติดตั้งสปริงเกอร์ต้องรู้ประมาณน้ำและแรงดันของสปริงเกอร์ฺ
2.เลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ปั๊มหอยโข่งสำหรับงานเกษตร
3.เลือกขนา่ดของปั๊ม ในการเลือกต้องดูว่าต้องการน้ำเท่าไร

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ปั๊มน้ำได้เต๊มศักยภาพ